Diskriminaciju neću!

Ravnopravnost seje sreću.

Najnovije Vesti

VestiRadioniceManifestacije

Zagovaračke preporuke

Sejači sreće su sproveli kampanju javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih školskog uzrasta pod[…]

Održan sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave

Zagovaračka kampanja Sejača sreće se bavi problemom diskriminacije kod dece i mladih školskog uzrasta na[…]

Potpisan Protokol o saradnji sa predsednikom opštine Varvarin

Uzimajući aktivno učešće u sprovođenju aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih školskog uzrasta[…]

O nama

Sejači sreće su osnovani 30.10.2017. god. kao nestranačko, dobrovoljno i nevladino nedobitno udruženje građana u cilju širenja i jačanja uticaja civilnog društva u Republici Srbiji kroz povezivanje i umrežavanje organizacija i različitih interesnih grupa u nevladinom sektoru, kao i razvoja lokalnog i regionalnog područja kroz istraživanje različitih oblasti i implementiranje istraživanja u dalje realizacije projekta koje će za osnov imati oblasti edukacije, obrazovanja, kulture, kulturne baštine i tradicije, ljudskih prava, socijalne zaštite, zaštita lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoć starima, društvenog aktivizma i volonterizma, održivog razvoja, umetnosti, sporta, ekologije i zaštite životne sredine, podsticaj razvoja privrede naročito turizma, poljoprivrede i urbanizma.

Statut

Kontaktirajte nas

Sedište i adresa: Selo Varvarin bb, Varvarin (selo), Varvarin, Srbija Matični broj: 28241771 PIB: 110333096 Vesna Miladinović Telefon: 064/640-4993

Pratite nas i na Facebook-u

Ovaj projekat finansira Evropska unija. Ovaj veb sajt proizveden je uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog veb sajta je odgovornost “Sejača sreće” i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.