Potpisani sporazumi o saradnji sa školama u Varvarinu

Potpisani sporazumi o saradnji sa školama u Varvarinu

Sejači sreće su danas potpisali Protokol o saradnji sa direktorima Osnovne škole „Jovan Kursula“ i Srednje škole u Varvarinu.

Prepoznajući da je veoma značajna saradnja potpisnika sporazuma u cilju sprovođenja aktivnosti javnog zagovaranja na temu diskriminacije dece i mladih i među decom i mladima po različitim osnovama, Sejači sreće uzimaju zajednički nastup sa OŠ „Jovan Kursula“ i Srednjom školom Varvarin u realizaciji aktivnosti u okviru projekta „UNAPREĐENjE ZAKONSKOG OKVIRA I POLITIKA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I MONITORING NjIHOVE PRIMENE U PRAKSI“, koji finansira Evropska unija, a koji će se realizovati u lokalnoj zajednici.

Sejači sreće će realizovati radionice sa decom u školama, na temu diskriminacije.
Ovo je samo jedna od aktivnosti u okviru kampanje javnog zagovaranja protiv diskriminacije, pod nazivom DISKRIMINACIJU NEĆU! RAVNOPRAVNOST SEJE SREĆU.

 

 

 

No Comments

Add your comment