Održan sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave

Održan sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave

Zagovaračka kampanja Sejača sreće se bavi problemom diskriminacije kod dece i mladih školskog uzrasta na teritoriji opštine Varvarin imajući za cilj unapređenje zaštite od diskriminacije i doprinos izgradnji društvene kohezije kroz povećanje informisanosti građana o problemu diskriminacije dece i mladih u školskom uzrastu i postojećim mehanizmima zaštite, podizanju svesti, animiranju organizacija civilnog društva, ključnih institucija i predstavnika lokalne vlasti da adekvatno reaguju u slučajevima diskriminacije. U nastojanju da se pruži podrška otvorenom dijalogu o diskriminaciji dece i mladih u školskom uzrastu i u unapređenju saradnje na sprečavanju diskriminacije organizovan je sastanak sa predstavnicima vlasti i institucija na pomenutu temu.

Sastanku je prisustvovao predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić, načelnik opštinske uprave Gordana Petrović, predsednik Skupštine opštine prof.Dragoljub Stanojević i predstavnici Crvenog krsta Varvarin.

Opšti cilj kampanje pod nazivom “Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću” je zalaganje da vlada pruži više edukativnog (obrazovnog) programa za decu u školama na temu diskriminacije. Ciljevi se ostvaruju kroz animiranje organizacija civilnog društva, ključnih institucija i predstavnika lokalne vlasti da adekvatno reaguju u slučajevima diskriminacije među decom i mladima čime bismo od malih nogu kod dece gradili jedan zdrav stav budućeg funkcionalnog  i ravnopravnog društva koje bi bilo efikasnije u svim sferama svog delovanja. Krajnji cilj je poboljšana primena pravnog i političkog okvira za ravnopravnost na lokalnom i nacionalnom nivou, uključujući i pritisak lokalnih, regionalnih i međunarodnih aktera na vladina tela da poboljšaju implementaciju. 

No Comments

Add your comment