Сви смо само мали и велики људи

Сви смо само мали и велики људи

Сејачи среће су данас потписали Уговор са Министарством просвете,науке и технолошког развоја, о реализацији програма “Сви смо само мали и велики људи” који ће се спроводити на територији општине Варварин.

Пројекат је усмерен ка борби за остваривање равноправности,уважавању различитости без обзира на пол, националност или социјални статус уз међусобно поштовање, неговање толеранције и ненасиља на територији општине Варварин. Планиране су радионице са децом школског узраста на тему дискриминације,а планирано је и  да се поред деце школског узраста анимира  јавност и шира заједница и укључи у препознавање дискриминације и њену штетност по друштво,те укаже на важност борбе против предрасуда, уједно радећи на самосвести и јачању жртава у проналажењу свог места у заједници. Након радионица, планирана је припрема кратких представица на тему вршњачког насиља и борбе против трговине људима у којој би ученици узели улогу глумаца.

 

No Comments

Add your comment