ДОБАР ЧОВЕК СРЕЋУ СТВАРА

ДОБАР ЧОВЕК СРЕЋУ СТВАРА

 У оквиру својих редовних активности са циљем наставка започетих напора на креирању сигурног и безбедног окружења за раст и развој деце и младих у нашој општини, Сејачи среће су одржали још једну радионицу у Основној школи “Јован Курсула” у Варварину, на тему толеранције, превенције дискриминације и вршњачког насиља.

 Конфликти су саставни део живота и свакодневна појава. Често је за њихово решавање довољна свесна и добра комуникација. Неспоразуми и различите расправе увек у себи садрже потенцијал да се нешто нежељено и непланирано деси, а најчешће је само правилна употреба речи довољна да се боље разумемо и решимо проблем. Водитељи радионица, Милена Живковић и Весна Марковић су на креативан начин укључивале ученике у интерактиван рад на развоју комуникационих способности, мотивишући их да унапреде своје комуникационе вештине и науче како да трансформишу негативне односе у нешто позитивно, употребом “речи”. Кроз радионичарски рад ученицима је указивано на свест о сопственој моћи коју поседују док комуницирају са другима, о томе шта опажају око себе, како се осећају и шта им је потребно, као и да разумеју шта се крије иза туђих, негативних реакција.

 Ученици су кроз различите активности на радионици, имали прилику да препознају дискриминаторско понашање и насиље, налазили начине како да на њега одговоре, коме да се обрате, а уједно смо се трудили да кроз активности афирмишемо толеранцију и укажемо на значај пријатељства, развијајући емпатију.

 Кроз радионичарски рад, ученици су на креативан начин, кроз рад и разговор испољавали своја осећања, суочавали се са проблемима и решавали их, развијајући емоционалну интелигенцију, уједно подижући ниво самопоштовања и самопоуздања.

 Панои који су настали на радионицама, нашли су своје место у учионицама као едукативни материјал. Панои ће подсећати ученике на теме којима смо се бавили и позивати остале да се на сликовит начин упознају са превенцијом насиља и неговањем толеранције и пријатељства.

 

 

 

No Comments

Add your comment