Month: August 2018

Своју душу миром намириши, буди човек – никад не дискриминиши!

Сејачи среће раде на изради флајера на тему дискриминације у оквиру пројекта „Унапређење законског оквира и политика за остваривање равноправности и мониторинг њихове примене у пракси“, који финансира Европска унија. Флајери ће бити информативног карактера, поткрепљени фотографијама деце које имају за циљ да покажу колико је важна равноправност међу децом и младима. Од малих ногу …

Сви смо исти – сви смо равноправни!

Сваки човек на свету има једнака права. Наше поступање и опхођење према другима у многоме дефинише и нашу вредност-способност да препознамо, разумемо и поштујемо особеност појединца насупрот схватању да осудимо, извргнемо руглу и подсмеху неког ко је различит од нас. Ко нам гарантује да је оно што смо ми исправно? Сејачи среће су започели са …