Month: September 2018

Sve se dileme na jedno svode: Poštujmo različitosti i ljudske slobode!

Sa namerom da se informiše javnost, da se podstakne reagovanje na diskriminaciju, umanji doživljaj društvene bespomoćnosti i doprinese uvažavanju različitosti, a sve u okviru aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih, Sejači sreće su tokom javnog događaja u lokalnoj zajednici podelili liflete, upoznavali građanstvo sa kampanjom i samim tim zagovarali poboljšanje položaja ove diskriminisane …

Уткај срећу

Сејачи среће су започели са реализацијом пројекта “Уткај срећу” уз финансијску подршку Министарства културе и информисања. Пројектом је предвиђено укључивање једног броја жена из маргинализованих група чиме бисмо култури допринели као чувари заборављених заната, а заједници повећали степен едукације жене и њихово активно укључивање у заједницу у смислу отварања могућности самозапошљавања. Циљ пројекта је укључивање жена …

Svi smo samo mali i veliki ljudi

Detinjstvo je najlepši period ljudskog života, Kakvi ćemo ljudi postati i kakve ćemo vrednosti nositi u sebi (sposobnost da prepoznamo prave vrednosti) u mnogome određuju obrasci ponašanja i vaspitanja od najranijih dana odrastanja, porodice i obrazovanja.Zato je i naš cilj da dopremo do dece i mladih na pravi način,kako bi umeli da prepoznaju diskriminaciju, poznaju …

U sebi nosimo prave vrednosti

O tome šta su prave vrednosti,koje nas definišu kao dobre ljude govorili su naši drugari iz petog razreda OŠ “Jovan Kursula”, čime je nastavljena serija radionica na temu diskriminacije. Kroz njihova iskustva sa ovom problematikom i aktivnom diskusijom, pokušali smo da prodremo u srž problema kao i da pronađemo načine za prevazilaženje istog. Popunjavanjem anonimnih …

Deca koračaju stazama roditelja

U okviru aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih školskog uzrasta, održan je roditeljski sastanak na ovu temu. Poznato je da su roditelji  važna karika u vaspitanju i obrazovanju svoje dece, a cilj roditeljskog sastanka je povećana svest o problemu diskriminacije,njenom priznavanju i njenom suzbijanju “Od malih nogu deca se uče za prave vrednosti …

Mladi protiv diskriminacije

U okviru aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih, realizovane su radionice u Srednjoj školi Varvarin na temu diskriminacije. Srednjoškolci su kroz motivacione i kreativne radionice iznosili svoja mišljenja kako o problemu diskriminacije, tako i o mogućem rešenju za rešavanje ovog problema. Radionicama je prisustvovao i pedagog škole, koji je uzeo aktivno učešće u …

Realizovana radionica sa decom u OŠ “Jovan Kursula”

Sejači sreće su realizovali radionicu sa decom petog razreda u OŠ “Jovan Kursula” u Varvarinu na temu diskriminacije. Sadržaj radionice je bio interaktivan rad koji nam je pomogao da problemu diskriminacije pristupimo iz ugla deteta. Radionici je prisustvovao i razredni starešina koji je uzeo aktivno učešće u svakom segmentu našeg rada. Deca su pokazala veliko …

Potpisani sporazumi o saradnji sa školama u Varvarinu

Sejači sreće su danas potpisali Protokol o saradnji sa direktorima Osnovne škole „Jovan Kursula“ i Srednje škole u Varvarinu. Prepoznajući da je veoma značajna saradnja potpisnika sporazuma u cilju sprovođenja aktivnosti javnog zagovaranja na temu diskriminacije dece i mladih i među decom i mladima po različitim osnovama, Sejači sreće uzimaju zajednički nastup sa OŠ „Jovan …