Сви смо исти – сви смо равноправни!

Сви смо исти – сви смо равноправни!

Сваки човек на свету има једнака права. Наше поступање и опхођење према другима у многоме дефинише и нашу вредност-способност да препознамо, разумемо и поштујемо особеност појединца насупрот схватању да осудимо, извргнемо руглу и подсмеху неког ко је различит од нас.

Ко нам гарантује да је оно што смо ми исправно?

Сејачи среће су започели са спровођењем активности јавног заговарања против дискриминације деце и младих и међу децом и младима школског узраста под слоганом: ДИСКРИМИНАЦИЈУ НЕЋУ! РАВНОПРАВНОСТ СЕЈЕ СРЕЋУ.

Детињство је најлепши период нашег живота. Какве вредности ћемо у себи носити на уласку у зрело доба,као и способност да препознамо праве вредности у многоме одређују обрасци понашања и васпитања од најранијих дана одрастања. Желимо да допремо до деце и младих на прави начин како би умели да препознају дискриминацију, познају механизме заштите, знају своја права.

Са друге стране, да умеју да препознају патњу неког ко је дискриминисан и имају жељу да помогну, подигну свест да се никада не понашају онако како не би желели да се други опходе према њима. Када се ове вредности стекну од најранијих дана, онда ће и у будућности, као одрасли људи имати опробан образац понашања и сами градити здраву, равноправну средину.

Део текста преузет са сајта temnic.info:

Према речима Весне Марковић из Удружења “Сејачи среће” у току је спровођење пројекта “Унапређење законског оквира и политика за остваривање равноправности и мониторинг њихове примене у пракси” који се реализује у сарадњи са Санџачким одбором за заштиту људских права и слобода, уз финансијску подршку Европске уније.

Више на http://www.temnic.info/u-toku-realizacija-projekta-udruzenja-sejaci-srece-od-septembra-startuje-i-projekat-utkaj-srecu/

Видео инсерт из емисије “Хроника општине Варварин” телевизије “RTK”:

No Comments

Add your comment