Završnica projekta “Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću.”

Završnica projekta “Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću.”

Nevladina organizacija Praxis, sa partnerskim ogranizacijama Jednaka prava i poverenje iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda organizovala je konsultativni sastanak “Kampanja zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji” u Novom Pazaru.

Konsultativni sastanak realizovan je u okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji je podržan od strane Evropske unije i okupio je članove ugroženih društvenih grupa, predstavnike organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, studentkinje i studente pravnih klinika, aktivistkinje i aktiviste za ljudska prava na lokalnom nivou, kao i predstavnike lokalnih organa, ustanova, organizacija i nezavisnih institucija, ali i sva druga zainteresovana lica, sa ciljem zajedničkog doprinosa razvoju zagovaračke kampanje u rešavanju ključnih izazova i nedostataka u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira u Srbiji.

Sejači sreće su uzeli aktivno učešće na ovom sastanku govoreći o realizovanim aktivnostima u okviru kampanje “Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću.”, koja je sprovedena na teritoriji opštine Varvarin.

 

No Comments

Add your comment