Потписани протоколи о сарадњи са Општином Варварин и СЦ “Темнић” Варварин

Потписани протоколи о сарадњи са Општином Варварин и СЦ “Темнић” Варварин

Сејачи среће реализују пројекат “Спортом до осмеха” на територији општине Варварин уз финансијску подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Препознајући да је веома значајна сарадња потписника споразума у циљу спровођења активности усмерених ка организовању спортских активности и манифестација, које доприносе психо-физичком развоју деце, побољшању квалитета њиховог одрастања и социјализације, посебно деце са интелектуалним сметњама и инвалидитетом, деце без родитељског старања и деце из социјално угрожених породица на територији општине Варварин, председник општине Варварин и директор СЦ “Темнић” су данас са Сејачима среће, који спроводе овај пројекат, потписали протоколе о сарадњи.

Пројекат ће се реализовати у наредна четири месеца, а Општина Варварин и СЦ “Темнић” потписивањем споразума пружају подршку у стварању предуслова и реализацији  активности предвиђених пројектом.

 

No Comments

Add your comment