Заједно за дечји осмех

Заједно за дечји осмех

У намери да се у својој локалној заједници окренемо активизму са грађанима и активизму који покрећу сами грађани, настављамо са локалном иницијативом под називом „Заједно за дечји осмех“ уз иницијалну подршку „ORCE“, као део пројекта  „Твоје место у Србији“.

Планиране активности везане за уређење парка у дворишту месне заједнице Села Варварин, подржало је и Министарство заштите животне средине узевши учешће у суфинансирању пројекта „Заједно за дечји осмех“.

У поједине активности биће укључена и деца и млади са тешкоћама, као и њихови родитељи, кроз пројекат  „Сви смо исти, сви смо равноправни“, а које су, поред реализованог кампа, део програма од јавног интереса, за који је учешће у суфинансирању узела Општина Варварин по основу Јавног конкурса.

Започете су активности уређења игралишта на простору месне заједнице у Селу Варварин, чишћењем простора и скупљањем отпада, а затим следи уређење простора, садња дрвећа, цвећа и опремање игралишта за децу. У акцију уређења овог игралишта желимо да укључимо што већи број волонтера, мештана, деце и младих и на тај начин подстакнемо волонтеризам и активизам и активно укључивање деце, младих и мештана у очување животне средине.

Кроз ову акцију желимо да скренемо пажњу и на проблем немара човека у односу на природу која се налази свуда око нас у нашој заједници и промовишемо значај заштите и очувања, како изворне природе, тако и дела природе који се налази у нашој средини – заједници у којој живимо.

Како би пројекат окупио што већи број грађана који му на различите начине могу допринети, Сејачи среће су организовали уличну акцију, како би директно комуницирали са што већим бројем мештана, објаснили им користи од пројекта за њихов град и укључили их у планиране акције чишћења локације будућег игралишта од смећа и садње дрвећа и цвећа које привлачи дивљи свет.

Волонтери Сејача су делили штампане лифлете информативног садржаја и тако долазили у директан контакт са грађанима. У наредном периоду, поред активности чишћења и уређења парка, планиране су и радионице на отвореном са децом, младима, али и осталим мештанима из области заштите природе у циљу подизања нивоа знања и вештина из ове области.

No Comments

Add your comment