Realizovana radionica sa decom u OŠ “Jovan Kursula”

Realizovana radionica sa decom u OŠ “Jovan Kursula”

Sejači sreće su realizovali radionicu sa decom petog razreda u OŠ “Jovan Kursula” u Varvarinu na temu diskriminacije.

Sadržaj radionice je bio interaktivan rad koji nam je pomogao da problemu diskriminacije pristupimo iz ugla deteta.

Radionici je prisustvovao i razredni starešina koji je uzeo aktivno učešće u svakom segmentu našeg rada.

Deca su pokazala veliko interesovanje i saradnju u realizaciji aktivnosti u okviru radionice u kojoj su najpre učili o pojmu i oblicima diskriminacije, a zatim i sami,kroz edukativne igrice i grupni rad izražavali svoja mišljenja,osećanja i zapažanja.

 

Svoju dušu mirom namiriši, budi čovek, nikad ne diskriminiši!

Radionice sa decom su deo aktivnosti u okviru kampanje javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih školskog uzrasta pod nazivom Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću.

No Comments

Add your comment