Sve se dileme na jedno svode: Poštujmo različitosti i ljudske slobode!

Sve se dileme na jedno svode: Poštujmo različitosti i ljudske slobode!

Sa namerom da se informiše javnost, da se podstakne reagovanje na diskriminaciju, umanji doživljaj društvene bespomoćnosti i doprinese uvažavanju različitosti, a sve u okviru aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih, Sejači sreće su tokom javnog događaja u lokalnoj zajednici podelili liflete, upoznavali građanstvo sa kampanjom i samim tim zagovarali poboljšanje položaja ove diskriminisane grupe.

Javnim zagovaranjem protiv diskriminacije želimo da podstaknemo, osmislimo i promenimo politike i ponašanja institucija u kojima se donose odluke važne za našu zajednicu.

Aktivnosti se sprovode  u okviru projekta ” Unapredjenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi” koji finansira Evropska unija.

No Comments

Add your comment