Potpisan Protokol o saradnji sa predsednikom opštine Varvarin

Potpisan Protokol o saradnji sa predsednikom opštine Varvarin

Uzimajući aktivno učešće u sprovođenju aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih školskog uzrasta na teritoriji opštine Varvarin, Sejači sreće su potpisali sporazum o saradnji sa predsednikom opštine Varvarin, Vojkanom Pavićem.

Sejači sreće sprovode kampanju javnog zagovaranja protiv diskriminacije, pod nazivom “Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću.”

Kampanja javnog zagovaranja ima za cilj da poboljša primenu pravnog i političkog okvira za ravnopravnost na lokalnom i nacionalnom nivou, uključujući i pritisak lokalnih, regionalnih i međunarodnih aktera na vladina tela da poboljšaju implementaciju.

Protokol predviđa zajednički nastup u borbi protiv diskriminacije, ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava, bolju primenu pravnog i političkog okvira za ravnopravnost na lokalnom nivou, pomoć u razvoju različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa decom koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalom decom.

No Comments

Add your comment