Вести

Realizovana radionica sa decom u OŠ “Jovan Kursula”

Sejači sreće su realizovali radionicu sa decom petog razreda u OŠ “Jovan Kursula” u Varvarinu na temu diskriminacije. Sadržaj radionice je bio interaktivan rad koji nam je pomogao da problemu diskriminacije pristupimo iz ugla deteta. Radionici je prisustvovao i razredni starešina koji je uzeo aktivno učešće u svakom segmentu našeg rada. Deca su pokazala veliko …

Potpisani sporazumi o saradnji sa školama u Varvarinu

Sejači sreće su danas potpisali Protokol o saradnji sa direktorima Osnovne škole „Jovan Kursula“ i Srednje škole u Varvarinu. Prepoznajući da je veoma značajna saradnja potpisnika sporazuma u cilju sprovođenja aktivnosti javnog zagovaranja na temu diskriminacije dece i mladih i među decom i mladima po različitim osnovama, Sejači sreće uzimaju zajednički nastup sa OŠ „Jovan …

Своју душу миром намириши, буди човек – никад не дискриминиши!

Сејачи среће раде на изради флајера на тему дискриминације у оквиру пројекта „Унапређење законског оквира и политика за остваривање равноправности и мониторинг њихове примене у пракси“, који финансира Европска унија. Флајери ће бити информативног карактера, поткрепљени фотографијама деце које имају за циљ да покажу колико је важна равноправност међу децом и младима. Од малих ногу …

Сви смо исти – сви смо равноправни!

Сваки човек на свету има једнака права. Наше поступање и опхођење према другима у многоме дефинише и нашу вредност-способност да препознамо, разумемо и поштујемо особеност појединца насупрот схватању да осудимо, извргнемо руглу и подсмеху неког ко је различит од нас. Ко нам гарантује да је оно што смо ми исправно? Сејачи среће су започели са …